මම පිටසක්වල සහචරයන් ගැන සොයන්නෙ පොඩි කාලයෙ ඉදලා. මම මේ කස්ටිය ගැන කියවනකොට දැක්කා භෞතික විද්‍යා වරයෙක් “පිටසක්වල ජීවීන් කොටසක් ඉන්නවා” කියලා පවසලා තියනවා. එතුමගේ නම තමයි ස්ටොපාන් හොකින් මහතා. ඔහු පවසන අන්දමට විශ්වය චක්‍රාවාට 100කින් පමන සමන්විත වෙයි. එපමනක් නොව එක චක්‍රවටයක තරු මිලියන ගනනකින් උක්තවේ. ඔහු පවසන අන්දමට මෙතරම් විශාල ප්‍රදේශයක අපි පමනක් නොව තවත් ජීවීන් සිටිය හැක.

Advertisements